Select your favorite menu :

Classic Fruit Tea | Cheese Tea | Double Berry | Dirty Milk Shake | Super Parfait | Uji Matcha | Milk Tea (Cold/Hot) | Milk Tea | Ingredients | Food & SnackClassic Fruit Tea

Super Mixed Fruit Siiichun Oolong Tea$6.45
Fresh Lemon Green Tea$6.45
Fresh Watermelon Tea Man Bei Xi Gua$6.45
Fresh Lemon SiJiChun Olong Tea$6.45
Super Fruit Green Tea Chao Ji Shui Guo Lu$6.55
Fresh Orange Tea$6.55
Fresh Avocado Tea Man Bei Niu You Guo$6.45
Fresh Black Grape Tea Man Bei Hei Ti$6.55
Fresh Dragon Fruit Tea Man Bei Hong Long Guo$8.70
Foam Avocado Tea Zhi Shi Niu You Guo$6.94
Fresh Avocado with Foam on the top
Foam Dragon Fruit Tea Zhi Shi Hong Long Guo$9.20
Fresh Dragon Fruit Tea with Foam on the top
Foam Mango Tea Zhi Shi Mang Guo$7.04
Fresh Mango Tea with Foam on the top

Cheese Tea

Foam Peach Oolong Tea$6.04
Zhi Shi Tao Xiang Wu Long
Cheese Foam Dongding Oolong Tea$5.94
Foam Rose Oolong Tea$5.94
Zhi Shi Mei Gui Wu Long
Foam Mountain Green Tea$5.94
Zhi Shi Gao Shan Lu Cha
Cheese Foam Earl Grey Tea$5.94
Foam Osmanthus Oolong Tea$6.04
Zhi Shi Gui Hua Wu Long
Foam Siiichun Oolong Tea$5.94
Zhi Shi Si Ji Chun

Double Berry

Fresh Mixed Berry Tea$6.55
Man Bei Mei Mei Blended with fresh raspberry and blueberry
Foam Mixed Berry Tea$7.04
Zhi Shi Cao Mei Blended with fresh raspberry and blueberry with foam on the Top
Foam Strawberry Tea$6.94
Zhi Shi Cao Mei Blended with fresh strawberry with foam on the top
Fresh Strawberry Tea$6.45
Man Bei Cao Mei Blended with fresh strawberry

Dirty Milk Shake

Brown Sugar Milk Shake Hei Tang Zang Zang Nai$5.94
Brown sugar, Organic milk, large bubble on the bottom. Choose milk or milk tea as the base. Ke Xuan Ze Xian Nai Di Huo Zhe Nai Cha Di

Super Parfait

Super Mango Parfait Mang Guo Ren Xing Bei$8.70
Original Organic Yogurt, Strawberry, Waffles, Whole Wheat Bread
Super Strawberry Parfait Cao Mei Ren Xing Bei$8.80
Original Organic Yogurt, Strawberry, Waffles, Whole Wheat Bread

Uji Matcha

Double Shot Uji Matcha Chao Nong Yu Zhi Mo Cha$5.94
Uji Matcha Yu Zhi Mo Cha$5.70
Foam Uji Matcha Zhi Shi Yu Zhi Mo Cha$5.94

Milk Tea (Cold/Hot)

Cheese Foam Black Milk Tea$5.94
Oreo Milk Tea Ao Li Ao Nai Cha$5.94
Cream Brulee Milk Tea Bu Lei Dan Gao Nai Cha$6.04
Classic Milk Tea Jing Dian Hong Yu Nai Cha$6.04
Without bubble and foam, you can add by yourself from the toppings
Red Bean Milk Tea Hong Dou Nai Cha$5.94
With Red Beans on the bottom

Milk Tea

Fresh Rose Milk Tea$6.00
Hot Only Xian Cui Mei Gui Nai Cha

Ingredients

Oreo (Ao Li Ao )$0.65
White Bubble (Han Tian Jing Qiu )$0.55
Regular Bubble (Hu Po Zhen Zhu )$0.45
Red Bean (Hong Dou )$0.45
Foam (Zhi Shi Gai )$0.65
Cream Brulee (Bu Lei Dan Gao Jiang )$0.65

Food & Snack

Creme Brulee$2.70
With fruit on the top